Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 

Mesto
subregiónu
Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom má malebnú krajinnú scenériu, bohatú minulosť a početné kultúrnohistorické pamiatky.

Mesto Brezová pod Bradlom, jedno z hlavných centier kopaničiarskeho kraja Pod Bradlom, má 5300 byvateľov. Leží na hranici styku Myjavskej pahorkatinyMalých Karpát, ktorých časť nesie názov Brezovské Karpaty. Z minulosti mesta možno spomenúť udalosti roku 1848, kedy bola Brezová miestom bojov prvého Slovenského povstania, či osobnosti ako Samuel Jurkovič, Štefan Osuský, Ján Papánek a mnohí ďalší. Nad mestom sa týči vrch Bradlo s dominantou kraja - Mohylou generála M. R. Štefánika. Dokladmi bohatej minulosti Brezovej sú početné kultúrnohistorické pamiatky, len pamätníkov a pamätných tabúľ je viac ako dvadsať. V meste sa nachádza športový areál vybavený futbalovými ihriskami, kúpaliskom, saunou, posilňovňou, tenisovými kurtami. Krajinná scenéria Brezovej, jej história a kultúrne dedičstvo vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Možno spomenúť i typické regionálne produkty - Brezovské perkoBrezovskú slivovicu či tradičné slivkové koláče - cestenice.

Brezová:

 • Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle, vrcholné dielo architekta Dušana Jurkoviča. Mohyla je národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2009 bola zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva.

 • svojrázna, neopakovateľná postava brezovského garbiara Sváka Ragana, známa z humoristického románu Ela Šándora i populárneho televízneho seriálu

 • katolícky kostol najsv. Trojice s rokokovým vnútorným vybavením a so zachovanými dvomi renesančnými baštami opevnenia kostola

 • evanjelický kostol z roku 1873, jeden z troch najväčších evanjelických kostolov na Slovensku

 • dom organára Martina Šaška, v ktorom 25. apríla 1848 hralo Slovenské národné divadlo nitrianske.

 • Námestie gen. M. R. Štefánika, na ktorom boli 28. apríla 1848 vyhlásené Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej – počiatok revolučných udalostí meruôsmych rokov

 • rodisko národného buditeľa Samuela Jurkoviča, diplomatov Štefana Osuského a Jána Papánka i ďalších osobností

 • viac ako dvadsať pamätníkov a pamätných tabúľ, z toho jedenásť priamo na Námestí gen. M. R. Štefánika

 • jediný pamätník Majstra Jana Husa na Slovensku

 • pamätník na víťazný boj slovenských povstalcov 22. 9. 1848 (dnes je 22. september na pamäť tohto boja Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky)

 • viacero domov tradičnej ľudovej architektúry

Späť na začiatok

Aktuálne z obce

Archív - Blog

Ďalšie obce

Bukovec Obec:
Bukovec

Chvojnica Obec:
Chvojnica

Košariská Obec:
Košariská

Podkylava Obec:
Podkylava