Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 

Obec
subregiónu
Vrbovce

Pre Vrbovce sú typické početné kopaničiarske osady rostrúsené až pod kopce dosahujúce výšku 500 - 600 m.

Vrbovce, veľká obec s 1550 obyvateľmi, majú najväčšiu rozlohu katastra v kopaničiarskom kraji. Vzhľad vrbovčianskeho chotára je silne poznačený činnosťou predchádzajúcich generácií, ktoré od 16. st. vytvárali krajinu vyznačujúcu sa prevahou lúk a polí. Veľká nadmorská výška i veľmi dobré veterné podmienky boli dôvodom výstavby veternej elektrárne na Ostrom vrchu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1394. Najvýznamnejšiou kultúrno-historickou pamiatkou obce je renesančný rímskokatolícky kostol z r. 1590. V celom katastri obce sa zachovali pôvodné ľudové stavby, z ktorých mnohé sú obývané chalupármi. Dobrým príkladom vzťahu k tradíciám je vrbovčianska izba dokumentujúca život a zvyky obce.

Vrbovce:

  • renesančný katolícky kostol sv. Alžbety z roku 1590

  • tolerančný evanjelický kostol z roku 1784

  • veterná elektráreň na Ostrom vrchu

  • vrbovčianska izba so stálou expozíciou

  • domy so zachovanou tradičnou ľudovou architektúrou

  • rodisko literáta a národovca Jána Pravoslava Lešku

  • pamätník padlých v I. a II. sv. vojne

Späť na začiatok

Aktuálne z obce

Archív - Blog

Ďalšie obce

Bukovec Obec:
Bukovec

Chvojnica Obec:
Chvojnica

Košariská Obec:
Košariská

Podkylava Obec:
Podkylava