Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
16.11.2017

Aktivity Združenia obcí subregión Pod Bradlom v rokoch 2007 – 2017 v dátach

Prípravný výbor 2006
Anna Abramovičová, starostka obce Košariská
Anna Danková, primátorka mesta Brezová pod Bradlom
Ján Dodrv, starosta obce Polianka
Zuzana Hrajnohová, starostka obce Priepasné
Samuela Redecha, starosta obce Vrbovce
Ján Valihora, oz. P10

Členovia Združenia obcí subregión Pod Bradlom 2017
mesto Brezová pod Bradlom
obec Bukovec
obec Chvojnica
obec Podkylava
obec Polianka
obec Prašník
obec Priepasné
obec Vrbovce
mesto Vrbové

Štatutári Združenia obcí subregión Pod Bradlom 2007 – 2017
2007 – 2010 Anna Danková, primátorka mesta Brezová pod Bradlom
2010 Zuzana Hrajnohová, starostka obce Priepasné
2011 – 2017 Eva Ušiaková, primátorka mesta Brezová pod Bradlom

Manažér Združenia obcí subregión Pod Bradlom 2007 – 2017
Ján Valihora

Projekty Združenia obcí subregión Pod Bradlom 2007 – 2017
realizované
2008  SPERA .......................................................... 3344 EUR
2008 – 2009 4CYKLOREGIO ................................. 401 063 EUR
2010  Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom ............ 70 752 EUR
2017  Ovečky pro Bílé Karpaty – Area of inspiration ..... 1700 EUR
podané
2017  Cyklotrasa MODRÁ ................................. 918 176,74 EUR

Projekty s účasťou Združenia obcí subregión Pod Bradlom 2007 – 2017
2010  Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom-penzióny 63550 EUR
2010 – 2011 Rekonštruk. komunikácií 4CYKLOREGIO 780 000 EUR
2013  Naše jedlá na stôl ........................................... 6636 EUR
2014  Domáca zabíjačka ........................................... 9915 EUR
2014  Tajomné miesta Veľkej Moravy (Branč) ............ 17972 EUR

Ján Valihora
manažér Združenia obcí subregión Pod Bradlom

Vystavené pod (kategória): Cykloturistika, Obce, Penzióny, Subregión
Filter / Kategórie